/

2016-04-27

Mózg serca

Milan Kundera w swojej książce „Nieznośna lekkość bytu” napisał:”Tam gdzie przemawia serce, nie wypada, aby rozum zgłaszał wątpliwości”
I w sumie współczesna nauka mówi niemalże to samo 😉
W ostatnich kilkudziesięciu latach naukowcy doszli do fascynującego odkrycia, okazuje się że serce ma własny niezależny od mózgu system nerwowy, zwany „małym mózgiem serca”. Serce posiada co najmniej 40 tysięcy własnych niezależnych komórek nerwowych. Za pomocą systemu nerwowego serce z mózgiem wymienia obustronnie informacje.
Już w 1970 roku John i Beatrice Lacey odkryli, że mózg komunikuje się z sercem. Ale wtedy kiedy podchodzili do tych badań wydawało im się że to mózg decyduje. Uważali że komunikacja mózgu z sercem wygląda w ten sposób że ktoś poprzez zmianę koncentracji umysłowej może zmienić rytm pracy serca. I w większości przypadków tak było ale czasami serce reagowało inaczej np. ktoś myślał coś co wywoływało w całym jego organizmie podniecenie ale serce wtedy tak samo z siebie zwalniało. Te badania pokazały że serce zamiast odpowiadać mechanicznie na sygnały przesyłane z mózgu, odpowiadało różnie w zależności od charakteru procesów mentalnych jakie zachodziły w człowieku. Co bardziej intrygujące, badacze stwierdzili że również serce wysyła sygnały do mózgu i te sygnały zdawały się mieć wpływ na zachowanie osoby. Te badania okazały się o tyle fascynujące ponieważ pokazały że serce to coś więcej niż „urządzenie: pompujące krew, serce to coś znacznie więcej ale to dopiero odkryto później.
Serce i Mózg – najlepsi partnerzy
Instytut Heartmath( z którego książek głównie czerpie te informacje) dokładnie zbadał wzajemne oddziaływanie na siebie mózgu i serca. Oba te organy przetwarzają informacje i od tego który dominuje w naszym funkcjonowaniu zależy nasz sposób oceniania i funkcjonowania w życiu.
Głowa czyli nasz mózg i umysł, odpowiedzialna jest za logiczne myślenie, za analizowanie i planowanie ale również za wytwarzanie różnych emocji. Kiedy myślimy „głową” to podejmujemy decyzje w oparciu o to co wiemy i dlatego jesteśmy ograniczeni przez swoje przekonania. Jeżeli jakaś osoba cię skrzywdziła w przeszłości to skojarzysz tę osobę z tą negatywną emocją i mając dostęp do tych informacji będziesz automatycznie podejmował inne decyzje apropo tej osoby. W naszym mózgu nasz pogląd na świat jest ograniczony poprzez wyuczone schematy poznawcze.
Z kolei serce odpowiedzialne jest za bardziej kreatywne postrzeganie rzeczywistości, serce daje bezpośrednie i intuicyjne sygnały. Innymi słowy, co głowa wie to serce rozumie! Kiedy człowiek jest bardziej w kontakcie z sercem ma większy dostęp do tych najcenniejszych zasobów emocjonalnych jak miłość i radość. Jego ocena rzeczywistości jest bardziej wypełniona optymizmem i spokojem, dzięki temu może zająć lepszą perspektywę wobec wyzwań życiowych i podjąć lepsze decyzje.
Komunikacja pomiędzy serce i mózgiem a resztą ciała ma wiele poziomów takich jak: poziom neurologiczny, biochemiczny, biofizyczny i energetyczny.
Neurologiczna komunikacja
Serce posiada swoją własną sieć neuronów i neurotransmiterów które tworzą jakby własny mózg serca. Z każdym uderzeniem serca uwalniany jest impuls nerwowy, który przesyła informacje do mózgu a tam są one odpowiednio przetwarzane. Sygnały wysyłane z serca dosłownie w każdej chwili zmieniają funkcjonowanie naszego mózgu.
Mały Mózg Serca wytwarza sygnały które idą przez Autonomiczny Układ Nerwowy do trzech najważniejszych części mózgu( tej odpowiedzialnej za nasze podstawowe funkcje jak oddychanie i bicie serca, tej odpowiedzialnej za pamięć emocjonalną, tej odpowiedzialnej za myślenie analityczne i podejmowanie decyzji) i sygnały z mózgu przez Nerw Błędny trafiają z powrotem do serca.
Biochemiczna komunikacja
Następna droga poprzez którą serce komunikuje się z mózgiem i resztą ciała są hormony. W 1983 roku odkryto potężny hormon wytwarzany przez serce- czyli hormon peptydowy. Jest to tzw. hormon regulujący, wpływa min. na ciśnienie krwi. Najnowsze badania pokazują również że serce jest częściowo odpowiedzialne za syntetyzowanie i uwalnianie noradrenaliny i dopaminy. Te neuroprzekaźniki odpowiedzialne za emocje kiedyś uważano że ich źródło znajduje się tylko w mózgu, teraz wiadomo że serce jest przynajmniej częściowo odpowiedzialne za te hormony( chociaż nie znam dokładnych badań udowadniających zależności pomiędzy sercem a dopaminą).
Biofizyczna komunikacja
Bicie serce wytwarza ciśnienie tętnicze które odczuwamy jako puls, na podstawowym poziomie to ciśnienie wpływa na prace harmonijną lub nie wszystkich komórek naszego ciała.
Energetyczna komunikacja
Ludzkie ciało wytwarza pole elektromagnetyczne, a serce wytwarza najsilniejsze pole ze wszystkich organów naszego ciała. W istocie pole wytwarzane przez serce jest mierzalne do trzech metrów poza ciało. Pole elektromagnetyczne serca wpływa na całe ciało i jak się okazuje również na fale mózgowe. Ale co jest najbardziej zaskakujące to pole energetyczne oddziałuje na pola energetyczne innych ludzi!
To wszystko jest o tyle fascynujące ponieważ coś co ludzie zawsze wiedzieli intuicyjnie ( czyli w sercu ) okazuje się zbadane i potwierdzone przez naukę. Teraz słowa „podążaj za głosem serca” nie wydają się takie naiwne.